HI 902C Titrator complex cu display color

HI 902C este un titrator care oferă posibilitatea efectuării de titrări inverse şi titrări cu multiple puncte de echivalenţă. Aparatul este dedicat analizelor precise şi rapide de laborator iar fiecare unitate este prevăzută cu numeroase funcţii necesare analizării probelor. Acest titrator automat  efectuează titrări potenţiometrice acid/bază şi permite efectuarea titrărilor folosind pâna la 100 metode de titrare, standard sau definite de către utilizator. La pornire,instrumentul efectuază un test intern de diagnosticare înainte de efectuarea primei titrări. Metoda aleasă, informaţiile corelate şi parametri ce trebuie ajustaţi sunt afişaţi pe un display LCD de mari dimensiuni. Curba de titrare în timp real poate fi afişată pe ecran şi este foarte utilă mai ales când sunt testate metode noi sau când o procedură trebuie să fie optimizată. Toate datele, inclusiv graficul titrării, sunt automat stocate în memorie şi ulterior pot fi copiate pe o memorie USB sau pe un PC folosind o conexiune prin cablul serial. Titratorul HI 902C  multe aplicaţii specifice:
Analiza vinului – posibilitate de măsurare a unor parametri critici pentru vin: pH, SO2 liber, SO2 total, aciditate totală, aciditate volatilă, zahăr reducător, azot şi altele.
Analiza produselor alimentare şi a produselor lactate – posibilitate de măsurare pH, aciditate, NaCl, calciu, cloruri, dioxid de sulf, alcalinitate şi altele Analiza apei – pH, alcalinitate, duritate, calciu, fluoruri şi altele Analiza produselor farmaceutice – pH, aciditate, fluoruri, cloruri, amoniac Galvanizare – metale în mediu alcalin/argint, crom, zinc, acizi

Utilizatorii pot conecta la aparat electrozi de pH/ORP sau pot crearea o staţie de lucru cu PC, monitor, tastatură şi imprimantă. Acest titrator HI 902C este dotat cu funcţie GLP iar informaţiile GLP pentru fiecare probă – incluzând numărul de identificare, data şi ora analizei, codul de identificare a electrodului şi data ultimei calibrări – sunt stocate pentru o consultare ulterioară. HI 902C dispersează titrantul, detectează punctul final şi efectuează automat toate calculele necesare. În timpul analizei, titrarea este afişată în timp real, împreună cu datele corelate: data, ora, temperatura (atunci când este conectată sonda) şi mesajele de avertizare. Folosind un stick de memorie USB sau conectând titratorul la aplicaţia PC HI 900, metodele (standard sau utilizator) pot fi actualizate, stocate sau şterse.
Sunt disponibile 2 versiuni pentru acest titrator: HI 902C-01 – echipat cu o placă analogică HI 902C-02 – echipat cu două plăci analogice

 Titrator-potentiometric

Domeniu mV -2000.0 la 2000.0 mV
Domeniu pH -2.000 la 20.000 pH
Domeniu ISE 1×10-7 la 9.99×1010
Domeniu temperatură -5.0 la 105.0°C
Rezoluţie mV: 0.1 mV; pH: 0.1, 0.01, 0.001 pH; ISE: 1, 0.1, 0.01; temp.: 0.1°C
Acurateţe mV: ±0.1 mV; pH: ±0.001 pH; ISE: 0.5% ; ±1% divalent; temp.: ±0.1°C
Capacitate biuretă 5, 10 şi 25 ml
Rezoluţie biuretă 1/40000
Acurateţea dozării 0.1% din volumul total al biuretei
Afişaj grafic, color, cu cristale lichide, rezoluţie 320 x 240 pixeli
Metoda 100 (standard şi definite de către utilizator)
Detectare automată biuretă V biureta este detectat automat la introducerea  în unitate
Agitator programabil între 100-2500 rpm, control automat al turaţiei, rezoluţia 100 rpm
Debit selectabil de utilizator, de la 0.1 ml/min la 2 volume de biuretă/min.
Compensare termică manuală sau automată
Calibrare pH manuală sau automată, în 1-5 puncte
Titrări potenţiometrice acid/bază (în mod pH sau mV), redox, precipitare, complexometrice, non-apoase, ion-selective, argentometrice (doar în mod mV)
Metode de titrare HI 902C detectare punct final de titrare mV sau pH & detectare multiple puncte de echivalenţă (folosind prima sau a doua derivată); titrare inversă
Date în timp real curbe de titrare mV / pH în funcţie de volum; curba pentru prima respectiv a doua derivată
Înregistrare date până la 100 de rapoarte de titrare şi rapoarte măsură pH / mV / ISE
Periferice afişaj VGA, tastatură PC, imprimantă pe port paralel, interfaţă USB, interfaţă pentru dezvoltări ulterioare
Condiţii de mediu 10 la 40°C; UR max 95%
Dimensiuni/ Greutate 390 x 350 x 380 mm/ 10 kg

HI 903 Titrator volumetric Karl Fisher pentru determinarea conţinutului de apă

Titratorul volumetric Karl Fischer HI 903, produs de HANNA®, face parte din seria bine-cunoscutelor sisteme de titrare potenţiometrică HI 900. HI 903 dispune de un sistem foarte precis de dispersie a titrantului, agitator magnetic cu reglare optică, sistem complex de determinare a punctului final şi algoritm de corecţie automată a deviaţiei. Aparatul este de asemenea echipat cu un sistem de manipulare a solvenţilor, pentru reducerea timpului de condiţionare a celulei, şi poate fi conectat direct la balanţa de laborator folosind interfaţa serială. Meniurile aparatului sunt intuitive, uşor de accesat iar afişajul cu cristale lichide este color şi de mari dimensiuni, pentru ca rezultatele să fie clar vizualizate.
Dotat cu o aplicaţie software foarte puternică, HI 903 este un titrator extrem de adaptabil, în măsură să efectueze titrări cu precizie şi acurateţe ridicată chiar şi pentru probe cu conţinut scăzut de apă. HI 903 dispersează titrantul, detectează punctul final şi efectuează toate calculele necesare în mod automat. Metodele, atât cele standard cât şi cele definite de către utilizatori, pentru acest titrator Volumetric Karl Fischer pot fi actualizate, salvate sau şterse conectând aparatul la un PC şi folosind aplicaţia software HI 900.

 Titrator-volumetric

 

Domeniu conţinut apă titrabilă 100 ppm la 100%
Tip de probă/ Condiţionare solidă sau lichidă/ Pre-titrare automată
Corecţie deviaţie valoare automată sau selectabilă de către utilizator
Punct final valoare fixă mV, oprire la deviaţie relativă, oprire la drift absolut
Dozare dinamică, cu rată de pre-dispersie opţională
Unităţi de măsură rezultate %, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg/pc, μg/pc
Interfata BNC intrare  măsurare cu electrod polarizabil cu pin dublu din platină
Interfata PC conectare PC pentru transferul metodelor şi a rezultatelor titrărilor
Interfata USB compatibilitate drive USB pentru transferul metodelor, a rezultatelor titrărilor şi actualizarea versiunii software
Interfata RS 232/ Port paralel interfaţă balanţă analitică de laborator/ conectare imprimantă
Interfata Conector agitator interfaţă pentru controlul unui aparat de omogenizare extern
Interfata VGA monitorizarea de la distanţă a stării instrumentului şi a titrărilor prin folosirea unui monitor extern compatibil VGA
Interfata PS/2 conectare tastatură opţională pentru introducere text alfanumeric
Display color, LCD, 320 x 240 pixeli
Recipient titrare conic, cu volum de operare între 50-150 ml
Sistem Clip-Lock™ de înlocuire a biuretei Seringă: de precizie, 5 ml, cu piston din Teflon; Pompă de dozare: cadenţă 40,000 (0.125 μL rezoluţie) Vârf de dispersie: sticlă, poziţie fixă, anti-difuzie; Valvă: cu motor, 3/2-căi, cu Teflon în zona de contact cu lichidul; Tubulatură: Teflon, cu izolaţie termică
Sistem de omogenizare cu reglare optică, digitală, agitator magnetic 200-2000 RPM cu rezoluţie 100 RPM
Electrod electrod polarizabil, cu pin dublu din platină
Funcţie GLP stocarea datelor de instrumentare şi capacitate de tipărire
Condiţii de mediu pentru operare 10 la 40°C, U.R. până la 95%
Condiţii mediu pentru depozitare -20 la 70°C, U.R. până la 95%
Dimensiuni/ Greutate 390 x 350 x 380 mm/aprox. 10 kg